Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
2
4
5
6
7
Kinh tế - Xã hội 25 Tháng Chín 2019 7:30:00 SA

Quận 12 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương lớn, là nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm trong từng hoạt động, từng chính sách phát triển. Trong hệ thống các giải pháp, chính sách an sinh xã hội đã đề ra, tín dụng chính sách xã hội là một trong những chính sách quan trọng, là một kênh tạo thêm xung lực cho công cuộc giảm nghèo bền vững, đảm bảo công bằng, bình đẳng trong xã hội. Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội thêm một lần nữa khẳng định quan điểm của Đảng về một chính sách tín dụng riêng mang đầy tính nhân văn này. Tại Quận 12, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị đã tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách, tạo nên sự cộng hưởng, hội tụ sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong hỗ trợ, đồng hành cùng người nghèo và đối tượng chính sách, mang lại bước chuyển mình quan trọng trong công tác giảm nghèo, tăng hộ khá của quận.

Một buổi họp phổ biến chủ trương tín dụng chính sách

do Ngân hàng Chính sách xã hội quận thực hiện

Chỉ thị số 40 có rất nhiều nội dung, nhưng trong đó có một nội dung rất quan trọng, đó là chuyển vốn ủy thác từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn vay vốn. Ở Quận 12, công tác chuyển giao được thực hiện vào cuối tháng 6 năm 2016 và việc quản lý nguồn vốn này ngày càng được thực hiện hiệu quả. Theo đó, nếu ở thời điểm chuyển giao tổng nguồn vốn là hơn 7,2 tỷ đồng, dư nợ hơn 4,9 tỷ đồng, tồn quỹ cho vay hơn 2,3 tỷ đồng, trong đó có số nợ quá hạn hơn 870 triệu đồng thì hiện nay, tổng dư nợ trong dân của nguồn vốn là hơn 42 tỷ đồng, trong đó số nợ quá hạn hơn 21 triệu đồng. Từ năm 2016 đến nay, NHCSXH quận đã hỗ trợ và giải quyết cho hơn 5.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay với trên 80 tỷ đồng. Vốn vay từ NHCSXH quận bà con đều sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình góp phần giảm nghèo, tăng hộ khá trên địa bàn quận. Đây là một con số thể hiện sự quan tâm, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động chính sách xã hội trên địa bàn Quận 12.

Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt cho hoạt động tín dụng chính sách, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình, kế hoạch hoạt động của địa phương. Trên cơ sở nội dung của Chỉ thị 40-CT/TW và Công văn 1046 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, UBND quận đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chủ trương này; chỉ đạo việc tập trung đầu tư nâng cao năng lực, tăng cường cơ sở vật chất, trụ sở và điều kiện làm việc của NHCSXH quận; trích nguồn vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH để cho vay, củng cố chất lượng tín dụng. UBND quận chỉ đạo UBND các phường phối hợp với NHCSXH trong công tác điều tra, xác định đối tượng được vay vốn cũng như tổ chức hội thảo, tập huấn nâng cao kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ gắn với hoạt động cho vay vốn tín dụng chính sách. Quận cũng quan tâm chỉ đạo xây dựng mạng lưới hoạt động của NHCSXH ở các phường, giám sát quản lý vốn vay ưu đãi trên địa bàn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho Nhân dân và đảm bảo an toàn tài sản cho Nhà nước; huy động được nhiều hơn sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân để bổ sung kịp thời nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội. Ngoài ra, UBND quận, các ban ngành đoàn thể, các phường cũng định hướng người dân trong việc lựa chọn mô hình, ngành nghề kinh doanh phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hướng dẫn khoa học kỹ thuật; hỗ trợ khâu chế biến tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo hiệu quả đồng vốn vay. Nhìn lại 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân, song cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, NHCSXH luôn đồng hành cùng các tổ chức chính trị xã hội làm nhiệm vụ ủy thác, thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Có thể khẳng định rằng, Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã đi sâu vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 12 tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, nâng cao hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; tiếp tục duy trì và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đi đôi với kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH quận…

BBT


Số lượt người xem: 533    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày