Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
1
3
7
0
9
Quản lý đô thị 15 Tháng Năm 2019 2:10:00 CH

Công khai các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn phường Thạnh Xuân

Hiện nay, tình hình vi phạm trong hoạt động xây dựng, tình trạng san lấp, đầu tư hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp, sử dụng đất không đúng mục đính ghi trên Giấy chứng nhận,… trên địa bàn phường Thạnh Xuân đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trong dịp Lễ, Tết và ban đêm gây khó khăn trong việc phát hiện và xử lý kịp thời. Qua công tác kiểm tra, đã phát hiện 10 trường hợp người dân tự ý san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật (đường cống thoát nước, điện) và tự phân lô bán nền.

Nay UBND Quận 12 xin công bố công khai đến Nhân dân các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn phường Thạnh Xuân Quận 12:

1. Khu vực gần cầu Chùa Bà – thuộc Tổ 48, Khu phố 4, phường Thạnh Xuân, Quận 12 (Vị trí 1).

Vị trí khu đất thuộc thửa đất số 38; tờ bản đồ số 6 (Theo tài liệu năm 2005) - Tổ 48, Khu phố 4, phường Thạnh Xuân, Quận 12. Hiện nay, trên khu đất đã có đường bê tông xi măng, lắp đặt cống thoát nước và hố ga trái phép.

Qua kiểm tra, khu đất thuộc quy hoạch đất công trình công cộng cấp Thành phố và đất giao thông. Theo quy định, khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng, cũng như tách thửa, các hạng mục xây dựng mới công trình trên khu đất là xây dựng không phép, phải xử lý vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ theo quy định.

2. Khu vực đường vào Cầu Ba Phụ – thuộc Tổ 33, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, Quận 12 (Vị trí 2).

Vị trí khu đất thuộc các thửa đất 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; tờ bản đồ số 25 (Theo tài liệu năm 2005) - Tổ 33, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, Quận 12. Hiện nay, trên khu đất đã trải đá 0 x 4 làm đường trong các thửa đất, lắp đặt cống thoát nước trái phép (Ủy ban nhân dân phường đã xử lý phá dỡ phần cống lắp đặt trái phép).

Qua kiểm tra, khu đất này thuộc quy hoạch đất 150 héc-ta công viên cây xanh cấp Thành phố. Theo quy định, khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng, cũng như tách thửa, các hạng mục xây dựng mới công trình trên khu đất là xây dựng không phép phải xử lý vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ theo quy định.

3. Khu đất cặp rạch Rỗng Tràm - thuộc Tổ 33, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, Quận 12 (Vị trí 3).

Vị trí khu đất thuộc thửa đất số 102; tờ bản đồ số 2 (Theo tài liệu năm 2005) - Tổ 33, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, Quận 12. Hiện nay, trên khu đất chủ sử dụng đã tự ý làm đường trải cán đá 0 x 4, xây dựng tường rào cao 1m bao quanh khu đất, bên trên rào lưới B40.

Qua kiểm tra, khu đất này thuộc quy hoạch đất 150 héc-ta công viên cây xanh cấp Thành phố. Theo quy định, khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng, cũng như tách thửa, các hạng mục xây dựng mới công trình trên khu đất là xây dựng không phép phải xử lý vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ theo quy định.

4. Khu vực rạch nhánh của sông Đá Hàn - thuộc Tổ 28, Khu phố 7, phường Thạnh Xuân, Quận 12 (Vị trí 4).

Vị trí khu đất thuộc thửa đất số 58; tờ bản đồ số 38 (Theo tài liệu năm 2005) - Tổ 28, Khu phố 7, phường Thạnh Xuân, Quận 12. Hiện nay, trên khu đất chủ sử dụng tự ý làm đường bê tông xi măng, lắp đặt cống, xây dựng công trình (đã làm móng gạch 4m x 10m) trái phép trên khu đất.

Qua kiểm tra, khu đất này thuộc quy hoạch đất hỗn hợp. Theo quy định, hiện nay khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng, cũng như tách thửa, các hạng mục xây dựng mới công trình trên đất là xây dựng không phép phải xử lý vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ theo quy định.

5. Khu đất thuộc Tổ 17, đường TX22, Khu phố 5, phường Thạnh Xuân, Quận 12 (Vị trí 5).

Vị trí khu đất thuộc thửa đất số 135; tờ bản đồ số 40 (Theo tài liệu năm 2005) - Khu phố 5, phường Thạnh Xuân, Quận 12. Hiện nay, chủ đầu tư đã tự ý làm đường trải cán đá 0 x 4, xây móng gạch, phân chiết ra khoảng 30 nền trái quy định, kích thước mỗi nền được phân chia là: 4m x 10m; 4m x 12m; 5m x 12m.

Qua kiểm tra, khu đất này thuộc quy hoạch đất công viên cây xanh, công trình giáo dục và quy hoạch đất hạ tầng kỹ thuật. Theo quy định, khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng, cũng như tách thửa theo quy định, các hạng mục xây dựng trên phần đất trống là xây dựng không phép phải xử lý vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ theo quy định.

6. Khu đất gần cầu Chín Mận – thuộc Tổ 33, Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, Quận 12 (Vị trí 6).

Vị trí khu đất thuộc thửa đất số 41; tờ bản đồ số 3 (Theo tài liệu năm 2005) - Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, Quận 12. Hiện nay, chủ đầu tư đã tự ý san lấp đất và làm đường bê tông xi măng, lắp đặt cống trái phép trên khu đất.

Qua kiểm tra, khu đất này thuộc quy hoạch 150 héc-ta công viên cây xanh cấp Thành phố. Theo quy định, khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng, cũng như tách thửa, các công trình xây dựng trên phần đất trống là xây dựng không phép phải xử lý vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ theo quy định.

7. Khu vực đường Võ Cây Dương thuộc Tổ 16, Khu phố 6, phường Thạnh Xuân, Quận 12: (vị trí 7).

Vị trí khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 03650.QSDĐ/Q12/2004 ngày 15/11/2004 do UBND Quận 12 cho ông Trần Gia Bảo và bà Huỳnh Liên Lộc Thọ sử dụng; đến ngày 24/4/2014 chuyển nhượng cho Trần Văn Vinh sử dụng; đến ngày 10/10/2018 ông Vinh ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Tiếng bằng Hợp đồng số 018776, quyển số 10.TP/CC-SCC/HĐGD do phòng Công chứng Nguyễn Thị Tạc xác lập.

Tuy nhiên, qua kiểm tra Ủy ban nhân dân phường xác minh khu đất nêu trên một phần thuộc quy hoạch đất hỗn hợp và một phần đất y tế. Theo quy định, khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng, cũng như tách thửa theo diện tích đất ở.

8. Khu đất đường vào cầu Ba Phụ tổ 31 (gần Miếu Võ Rồng), khu phố 2, phường Thạnh Xuân, Quận 12: (vị trí 8).

Vị trí khu đất thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 26 theo TL2005, tổ 31 khu phố 2, phường Thạnh Xuân, Quận 12. Hiện nay, trên khu đất chủ sử dụng tự ý phân lô, bán nền. Qua kiểm tra, rà soát, UBND phường nhận thấy khu đất này thuộc quy hoạch khu 150 hécta công viên cây xanh thành phố. Theo quy định, khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng, cũng như tách thửa theo quy định. Hiện nay, các trường hợp xây dựng mới công trình trên đất là xây dựng không phép phải được xử lý tháo dỡ theo quy định.

9. Khu đất thuộc tổ 32 (gần cầu 9 Mật) Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, Quận 12: (vị trí 9).

Vị trí khu đất thuộc một phần thửa đất số 34, 47 tờ bản đồ số 25 theo TL2005, khu phố 2 phường Thạnh Xuân, Quận 12. Hiện nay, trên khu đất chủ đầu tư tự ý làm đường, phân lô, xây dựng trái quy định. Qua kiểm tra, rà soát, UBND phường đã lập Biên bản vi phạm hành chính về hành vi xây dựng không phép đối với khu đất này, hiện trạng khu đất có diện tích khoảng 1000 m2 được phân thành 21 lô đất, xây móng gạch, mỗi lô đất có diện tích từ 4m x 15m, 5m x 18m. Khu đất này thuộc quy hoạch 150 hécta công viên cây xanh thành phố. Theo quy định, khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng, cũng như tách thửa theo quy định. Hiện nay, các công trình xây dựng mới trên đất trống là xây dựng không phép phải được xử lý tháo dỡ theo quy định.


Số lượt người xem: 1688    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày