Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
5
9
8
4
8
1
Quy hoạch khai thác tài nguyên, thiên nhiên 24 Tháng Ba 2022 2:30:00 CH

Quận 12 triển khai giảm khai thác nước dưới đất trên địa bàn quận năm 2022

Nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận sử dụng nguồn nước cấp của thành phố, giảm khai thác nước dưới đất; giảm các tác hại của việc sử dụng nguồn nước dưới đất không hợp vệ sinh đến sức khỏe, các ảnh hưởng của việc khai thác nước dưới đất quá mức. Ngày 27/01/2022, Ủy ban nhân dân Quận 12 triển khai Kế hoạch số 696/KH-UBND-TNMT về triển khai giảm khai thác nước dưới đất trên địa bàn quận năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện, cụ thể như sau:

1. Phát triển, hoàn thiện mạng lưới cấp nước sạch trên địa bàn quận, đảm bảo chỉ tiêu 100% hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh được tiếp cận và sử dụng nước sạch.

2. Đảm bảo chỉ tiêu giảm khai thác theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 08-NQ/QU ngày 28/12/2021 của Quận ủy và Kế hoạch số 543/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND quận, cụ thể:

- Tỉ lệ giảm khai thác nước dưới đất của hộ dân trên địa bàn quận đạt từ 46,95% trở lên (lũy kế so với thời điểm tháng 12/2020), trong đó:

+ Tỉ lệ giảm khai thác nước dưới đất của hộ dân tại các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An đạt từ 40% trở lên;

+ Tỉ lệ giảm khai thác nước dưới đất của hộ dân tại các phường Tân Thới Nhất, Đông Hưng Thuận, Tân Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Tân Chánh Hiệp, Hiệp Thành đạt từ 50% trở lên;

- Tỉ lệ giảm khai thác nước dưới đất của cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận phấn đấu đạt từ 59,54% trở lên (lũy kế so với thời điểm tháng 12/2020), trong đó:

+ Tỉ lệ giảm khai thác nước dưới đất của cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An phấn đấu đạt 80% trở lên;

+ Tỉ lệ giảm khai thác nước dưới đất của cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các phường Tân Thới Nhất, Đông Hưng Thuận, Tân Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Tân Chánh Hiệp, Hiệp Thành đạt từ 50% trở lên;

Để đảm bảo đạt được các chỉ tiêu trên, quận đề ra một số nội dung cần thực hiện như:

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động về sử dụng nước sạch, giảm khai thác nước dưới đất dến l00% người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận sử dụng nước sạch, giảm khai thác tiến đến ngưng khai thác nước dưới đất.

- Rà soát, đánh giá hiện trạng cấp nước sạch, cập nhật thường xuyên tình hình khai thác nước dưới đất của hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận, trong đó tập trung giảm khai thác đối với các trường hợp đã được cấp đồng hồ nước sạch nhưng không sử dụng.

- Hoàn thành dự án cấp nước tại 75 tuyến đường hẻm chưa có đường ống cấp nước sạch trên địa bàn quận; Đảm bảo cấp nước sạch đạt yêu cầu về chất lượng, đủ lưu lượng, áp lực nước cho hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng.

Quận 12 đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn quận sử dụng nguồn nước sạch do các đơn vị cấp nước cung cấp để đảm bảo sức khỏe, đồng thời ngưng khai thác nước dưới đất, trám lấp giếng khai thác hư hỏng, giếng không sử dụng; bảo vệ, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, hợp lý tài nguyên nước.

Phòng VHTT


Số lượt người xem: 322    
Xem theo ngày Xem theo ngày