Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
7
0
9
6
8
TTHC lĩnh vực Đường bộ 03 Tháng Giêng 2019 11:15:00 SA

Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 

Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh
Mã thủ tục HCM-273768
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, đơn vị có nhu cầu xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống đường bộ do Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Quy định danh mục hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ do Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý được cập nhật thường xuyên và đăng tải tại link:http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/caicachhanhchinh/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=16 (Vào mục cải cách hành chính => các hạng mục phân cấp)

Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp,

+  Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: tiếp nhận và cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác), nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Bước 3. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình có văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Bước 4. Tổ chức, đơn vị căn cứ ngày hẹn trên biên nhận liên hệ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chấp thuận xây dựng công trình nhận kết quả.
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc

- Nộp hồ sơ gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác).
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Bản chính Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu theo mẫu quy định này  
2 - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 02 bản thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được phê duyệt theo quy định. Bản vẽ thiết kế bao gồm các thành phần như sau: bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình, thể hiện đầy đủ tọa độ, cao độ theo hệ tọa độ chuẩn Quốc gia. Các bản vẽ phải thể hiện đầy đủ vị trí các công trình hiện hữu nằm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình, trong đó thành phần hồ sơ đính kèm theo các tập tin định dạng *.dwg và *.pdf hoặc tương tự nhằm phục vụ cập nhật dữ liệu (các tập tin không bắt buộc phải có trong thành phần hồ sơ).    
3 - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế trường hợp hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác. - Trường hợp công trình xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa đường bộ phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến mặt đất, từ công trình đến mép ngoài dải phân cách giữa.    
Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, đơn vị
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân quận, huyện 
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công hoặc văn bản không chấp thuận nêu rõ lý do.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
- Tổ chức, đơn vị là chủ đầu tư dự án gồm công trình trên hệ thống đường bộ do Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý.
- Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu áp dụng đối với công trình đường dây tải điện, thông tin, viễn thông vượt phía trên đường bộ có cột nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ nhưng phải đảm bảo quy định về phạm vi bảo vệ trên không, giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang theo quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Số lượt người xem: 505    
Xem theo ngày Xem theo ngày