Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
4
9
2
8
2
0
TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư 02 Tháng Giêng 2019 10:20:00 SA

Thủ tục thẩm định và quyết định đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng nhóm C được phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư

 

Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh
Mã thủ tục HCM-273763
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết định bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, cơ quan quản lý dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, gửi Ủy ban nhân dân quận - huyện.

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

- Bước 3: Cơ quan quản lý dự án hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định đầu tư
Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1  Tờ trình thẩm định dự án;  Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;  Những tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định chương trình, dự án đầu tư công    
Số bộ hồ sơ + Trình thẩm định dự án: 10 bộ. + Trình quyết định đầu tư dự án: 02 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định dự án: không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian quyết định dự án: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Cơ quan quản lý dự án
Cơ quan thực hiện Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Số lượt người xem: 417    
Xem theo ngày Xem theo ngày