Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
4
9
3
0
4
2
TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư 02 Tháng Giêng 2019 10:20:00 SA

Thủ tục thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách quận - huyện

 

Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh
Mã thủ tục HCM-273761
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ủy ban nhân dân quận - huyện giao đơn vị trực thuộc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức thẩm định, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1  Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án;  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C;  Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án;  Các tài liệu liên quan khác (nếu có)  
Số bộ hồ sơ 05 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Nghị quyết về chủ trương đầu tư; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân quận - huyện
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Số lượt người xem: 412    
Xem theo ngày Xem theo ngày