Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
3
1
8
8
3
TTHC lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 01 Tháng Giêng 2019 6:00:00 SA

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh
Mã thủ tục T-HCM-271160-TT
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Trình tự thực hiện

- Bước 1 : Trạm, Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi 01 bộ hồ sơ đến phòng Y tế quận/ huyện;

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Y tế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cơ sở bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Y tế phải thành lập tổ thẩm định để tổ chức thẩm định và có biên bản thẩm định gửi Sở Y tế. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng Y tế có văn bản hưởng dẫn trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định của phòng Y tế, Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và chuyển về Phòng Y tế để trả cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy phép Sở Y tế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Trạm, Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Y tế.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại phòng Y tế của quận/ huyện
Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ (theo mẫu);

+ Báo cáo bằng văn bản của trạm, điểm sơ cấp cứu về việc thay đổi địa điểm (Kèm theo Hợp đồng thuê địa điểm hoặc cam kết đồng ý cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ).

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện - Tổ chức
Cơ quan thực hiện Phòng Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Y tế
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Phòng Y tế của Quận/ Huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động sơ cấp cứu chữ thập đỏ hoặc văn bản từ chối.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Trạm, điểm sơ cấp cứu phải đảm bảo các điều kiện hoạt động được quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

Điều kiện hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:

- Cơ sở vật chất:

+ Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu là 10 m 2 ;

+ Bảo đảm điều kiện về vệ sinh môi trường, quản lý chất thải, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;

+ Có đủ điện, nước phục vụ sơ cấp cứu;

+ Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;

+ Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;

+ Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

- Trang thiết bị sơ cấp cứu:

+ Bộ nẹp cố định gãy xương;

+ Bông, băng, băng ga rô, gạc, cồn sát trùng;

+ Túi cứu thương;

+ Tủ đựng dụng cụ sơ cấp cứu;

+ Cáng cứu thương;

+ Xe cứu thương (nếu có).

- Nhân lực: Có tối thiểu 03 tình nguyện viên cấp II làm việc tại trạm, trong đó có 01 tình nguyện viên chuyên trách làm việc toàn thời gian tại trạm.

- Phạm vi hoạt động chuyên môn:

+ Được thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu theo Danh mục quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 17/2014/TT-BYT;

+ Không được sử dụng thuốc trong sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

- Địa điểm đặt trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:

Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm thuận tiện giao thông, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra.

Điều kiện hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:

- Điều kiện về tổ chức: là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực sơ cấp cứu chữ thập đỏ, được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cơ sở vật chất:

+ Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu 6 m 2 ;

+ Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;

+ Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;

+  Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

- Trang, thiết bị sơ cấp cứu:

+ Bộ nẹp cô định gãy xương;

+ Bông, băng, băng ga rô, cồn sát trùng, gạc;

+ Túi cứu thương;

+ Cáng cứu thương.

- Nhân lực: có tối thiểu 02 tình nguyện viên cấp I làm việc tại điểm

- Điều kiện cho địa điểm đặt điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:

Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm thuận tiện giao thông, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Số lượt người xem: 99    

TIN MỚI HƠN

Xem theo ngày Xem theo ngày