Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
4
9
2
8
1
1
TTHC lĩnh vực Nhà ở và công sở 01 Tháng Giêng 2019 6:00:00 SA

Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện

Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh
Mã thủ tục T-HCM-272775-TT
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Nhà ở và công sở
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cán bộ thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ đề nghị cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý gửi 01 bộ hồ sơ thuê nhà ở công vụ đến Ủy ban nhân dân quận, huyện (Phòng có chức năng quản lý nhà công vụ).

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ, cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ kiểm tra và có văn bản gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, quyết định cho thuê nhà ở công vụ.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra, nếu đủ điều kiện cho thuê nhà ở công vụ thì ban hành quyết định cho thuê nhà ở công vụ; trường hợp không đủ điều kiện thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Ủy ban nhân dân quận, huyện gửi Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ cho Phòng có chức năng quản lý nhà công vụ của Ủy ban nhân dân quận, huyện để phối hợp trong việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ.

- Bước 4: Sau khi nhận Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Ủy ban nhân dân quận, huyện, Phòng có chức năng quản lý nhà công vụ của Ủy ban nhân dân quận, huyện ký kết hợp đồng thuê nhà ở công vụ trực tiếp với người thuê trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp đến Ủy ban nhân dân quận, huyện
Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ đã có xác nhận của cơ quan đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức về thực trạng nhà ở;

+ Bản sao quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác có xác nhận của cơ quan ra quyết định hoặc cơ quan đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức.

Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ
Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức thuộc diện được ở nhà công vụ của Ủy ban nhân dân quận, huyện
Cơ quan thực hiện Phòng chức năng quản lý lĩnh vực xây dựng của UBND cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ.
Kết quả thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân quận - huyện về bố trí cho thuê nhà ở công vụ hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Cán bộ thuê nhà ở công vụ phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội tại nơi đến công tác hoặc đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công tác nhưng diện tích nhà ở bình quân trong hộ gia đình dưới 15m 2 /người.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Số lượt người xem: 342    
Xem theo ngày Xem theo ngày