Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
4
9
3
1
4
2
TTHC lĩnh vực Quản lý công sản 01 Tháng Giêng 2019 6:00:00 SA

Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh
Mã thủ tục T-HCM-272703-TT
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý công sản
Trình tự thực hiện

- Bước 1 : Cơ quan, đơn vị, tổ chức có tài sản lập hồ sơ đề nghị bán tài sản và gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ), theo một trong các phương thức sau:

+ Nộp trực tiếp;

+ Gửi qua đường bưu điện.

- Bước 2 :

Đối với tài sản là phương tiện vận tải (xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức và xe ô tô chuyên dùng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện  quyết định mua đối với các cơ quan, tổ chức cấp huyện) và tài sản nhà nước khác của cơ quan, tổ chức có nguyên giá trên sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định bán.

- Bước 3 :

+ Trong thời hạn 60 ngày đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất, 30 ngày đối với tài sản khác, kể từ ngày có quyết định bán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có tài sản bán phải tổ chức bán tài sản nhà nước theo quy định;

+ Sau khi hoàn thành việc bán tài sản, cơ quan nhà nước có tài sản bán hạch toán giảm tài sản và báo cáo kê khai biến động tài sản nhà nước theo quy định;

+ Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ về quyền sử dụng đất theo quy định trong trường hợp bán tài sản là trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Gửi qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

+ Văn bản đề nghị bán tài sản nhà nước của cơ quan quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Đối với các loại tài sản mà pháp luật cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này;

+ Danh mục tài sản đề nghị bán thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

Ÿ Lập theo Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC:

ŸŸ Mẫu số 01-DM/TSNN Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề nghị xử lý;

ŸŸ Mẫu số 02-DM/TSNN Danh mục xe ô tô đề nghị xử lý;

ŸŸ Mẫu số 03-DM/TSNN Danh mục tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) đề nghị xử lý.

Ÿ In từ Cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước thông qua Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.

Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

30 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định bán tài sản nhà nước.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Số lượt người xem: 151    
Xem theo ngày Xem theo ngày