Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
4
9
3
1
2
1
TTHC lĩnh vực Tổ chức bộ máy nhà nước 01 Tháng Giêng 2019 6:00:00 SA

Thủ tục thành lập khu phố mới, ấp mới

Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh
Mã thủ tục HCM-273541
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy nhà nước
Trình tự thực hiện

- Bước 1 : Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định chủ trương thành lập khu phố mới, ấp mới; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập khu phố mới, ấp mới về Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.

- Bước 3: Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới mới nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập khu phố mới, ấp mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập khu phố mới, ấp mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Sở Nội vụ thẩm định.

- Bước 5 : Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố gồm: Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện (kèm Tờ trình và  hồ sơ thành lập khu phố mới, ấp mới của Ủy ban nhân dân cấp xã); văn bản thẩm định của Sở Nội vụ.

- Bước 6 : Căn cứ vào hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân  Thành phố xem xét ban hành Nghị quyết thành lập khu phố mới, ấp mới.

- Bước 7 : Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thành lập khu phố mới, ấp mới
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 + Tờ trình và hồ sơ thành lập khu phố, ấp mới của Ủy ban nhân dân cấp xã về thành lập khu phố, ấp mới). + Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới. Nội dung chủ yếu của Đề án gồm: sự cần thiết thành lập khu phố mới, ấp mới; tên gọi của khu phố mới, ấp mới; vị trí địa lý, ranh giới của khu phố mới, ấp mới (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý); dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của khu phố mới, ấp mới; diện tích tự nhiên của khu phố mới, ấp mới (đối với ấp phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta; các điều kiện khác; đề xuất, kiến nghị. + Biên bản lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập khu phố mới, ấp mới về Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới. + Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về việc thông qua Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới
Số bộ hồ sơ 02 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập khu phố mới, ấp mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Sở Nội vụ thẩm định.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thành lập khu phố mới, ấp mới.
Đối tượng thực hiện ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Sở Nội vụ
Kết quả thực hiện Quyết định thành lập khu phố mới, ấp mới
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Việc thành lập khu phố mới, ấp mới phải bảo đảm có đủ các điều kiện sau:

- Quy mô số hộ gia đình:

+ Đối với khu phố: Phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Mỗi khu phố có Trưởng Khu phố, một Phó trưởng khu phố và các tổ chức tự quản khác của khu phố. Trường hợp khu phố có trên 700 hộ dân có thể bố trí thêm một Phó Trưởng khu phố.

+ Đối với ấp: Phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, mỗi ấp có Trưởng ấp, một Phó Trưởng ấp và các tổ chức tự quản khác của ấp. Trường hợp ấp có trên 500 hộ gia đình có thể bố trí thêm một Phó Trưởng ấp. Đối với ấp thuộc xã đảo (nếu có) phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, nếu có trên 300 hộ gia đình có thể bố trí thêm một Phó Trưởng ấp.

- Các điều kiện khác:

Khu phố, ấp phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Riêng đối với ấp phải bảo đảm diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình ít nhất bằng mức bình quân chung của xã.
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Số lượt người xem: 120    
Xem theo ngày Xem theo ngày