Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
8
9
4
8
8
3
TTHC lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ 01 Tháng Giêng 2019 6:00:00 SA

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận – huyện; phường – xã, thị trấn

Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh
Mã thủ tục T-HCM-272003-TT
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Người sáng lập chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện  kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định: nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, UBND quận, huyện có trách nhiệm xem xét, quyết định việc công nhận ban vận động thành lập hội, trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động có thể lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan trước khi xem xét, quyết định công nhận Ban Vận động thành lập hội.

+ Bước 4: Người nộp căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết.

Cách thức thực hiện
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện.
Thành phần hồ sơ

+ Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;

+ Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.

Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) Ban Vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Số bộ hồ sơ 02 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Ba mươi (30) ngày  kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.
Đối tượng thực hiện Người sáng lập Hội
Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

không

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Số lượt người xem: 127    

TIN MỚI HƠN

Xem theo ngày Xem theo ngày