Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
2
4
1
2
6
Thông tin báo chí 23 Tháng Bảy 2014 2:40:00 CH

Thay đổi người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND thành phố về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với ông Trần Ngọc Hổ; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của UBND thành phố về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Quận 12 đối với ông Nguyễn Toàn Thắng,

Nay UBND Quận 12 thông báo thay đổi người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Nguyễn Toàn Thắng

Chủ tịch
UBND quận

0989.011.977

ntthang.q12@tphcm.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Hiệp

Chánh Văn phòng
UBND quận

0913.615.758

nhhiep.q12@tphcm.gov.vn

 

                                                

                                     

Số lượt người xem: 2077    
Xem theo ngày Xem theo ngày