Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
6
9
2
8
7
Tin tức sự kiện 17 Tháng Mười Hai 2018 5:15:00 CH

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND phường Trung Mỹ Tây

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận 12, ngày 05/12/2018, Chánh Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 1716/KL-UBND-TTr ngày 03/12/2018 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư; giải quyết đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại UBND phường Trung Mỹ Tây, Quận 12. Buổi công bố kết luận thanh tra được tổ chức tại trụ sở UBND Quận 12 với sự tham dự của Đoàn thanh tra, đại diện các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Kết luận thanh tra số 1716/KL-UBND-TTr ngày 03/12/2018, qua thanh tra nhận thấy trong năm 2017, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây có quan tâm đầu tư cho công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư tại đơn vị, cụ thể là trang bị tốt cơ sở vật chất; ngoài việc bố trí một cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn, UBND phường còn phân công một cán bộ không chuyên trách để hỗ trợ thực hiện công tác này; tích cực giải quyết đơn thư của công dân không để tồn đọng, không có tình trạng kéo dài; ngoài lịch tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị đảm bảo 01 ngày/01 tuần theo quy định, Chủ tịch UBND phường còn phân công thêm các Phó Chủ tịch UBND phường luân phiên tiếp công dân để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong năm 2017, tại đơn vị không phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. UBND phường Trung Mỹ Tây có thực hiện công tác tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; chế độ thông tin, báo cáo được UBND phường thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn quy định; các hồ sơ xử lý đơn được đánh bút lục và lập danh mục rõ ràng. Tuy nhiên, UBND phường Trung Mỹ Tây vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, cụ thể: Chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật hướng dẫn về mẫu sổ tiếp công dân, biên nhận đơn; thể hiện không đúng đối tượng tiếp công dân trong Sổ tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường; cán bộ tiếp công dân chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc hướng dẫn công dân theo quy định tại Điều 25 Luật Tiếp công dân khi người dân trực tiếp liên hệ UBND phường để nộp đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; xử lý đơn trễ hạn, hồ sơ xử lý đơn chưa chặt chẽ, hình thức xử lý đơn chưa đúng quy định,…

Qua đó, Chủ tịch UBND Quận 12 đã chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra; giao phòng Nội vụ Quận 12 tham mưu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối 01 cá nhân và phê bình rút kinh nghiệm đối với 01 cá nhân có liên quan; đồng thời có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh chung đối với UBND 11 phường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn trên địa bàn quận, cũng như đề phòng các hạn chế, thiếu sót tương tự trong thời gian tới.

Thanh tra Quận 12


Số lượt người xem: 556    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày