Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
8
6
8
4
0
1
Tin tức sự kiện 05 Tháng Bảy 2018 3:00:00 CH

Chương trình kỳ họp thứ Tám Hội đồng Nhân dân Quận 12 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT

(Thứ Sáu, ngày 06 tháng 7 năm 2018) 

Buổi sáng: 8 giờ 00 – 11 giờ 30 (Live stream)

1. Chào cờ; Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự;

2.  Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận;

3. Thông qua dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp;

4. Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận:

+ Về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

+ Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm học 2017 - 2018 và công tác chuẩn bị năm học 2018 – 2019.

+ Các Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận.

5. Thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018.

6. Chánh án Tòa án nhân dân quận báo cáo kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

7. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận báo cáo kết quả kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

8. Thường trực Hội đồng nhân dân quận báo cáo hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

9. Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận trình về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận.

10. Các Ban Hội đồng nhân dân quận báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân quận, báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự quận. 

 

Buổi chiều: 13 giờ 30 phút  – 16 giờ 30 phút

1. Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút: Đại biểu thảo luận tại tổ. (02 tổ)

2. Từ 16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận với các Tổ trưởng, tổ phó, thư ký tổ thảo luận.

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI

(Thứ Bảy, ngày 07 tháng 7 năm 2018)

Buổi sáng: 8 giờ 00 phút – 11 giờ 30 phút (Live stream)

1. Chương trình Chất vấn và trả lời chất vấn:

Chất vấn Ông Đậu An Phúc – Phó Chủ tịch UBND Quận 12

Nội dung chất vấn: về công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn quận.

2. Thảo luận tại hội trường:

Đại biểu thảo luận về:

- Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo về thu, chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017.

- Các Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận.

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 01/8/2017 của Hội đồng nhân dân quận về thực hiện chế độ, chính sách của Trung ương, thành phố đối với các đối tượng chính sách, xã hội trên địa bàn quận.

- Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận.

 

Buổi chiều: 13 giờ 30 phút – 17 giờ 30 phút (Live stream)

1. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường

2. Thông qua các Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân quận trình.

3. Phát biểu bế mạc Kỳ họp của Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận.

4. Lễ chào cờ bế mạc.  

Lưu ý: Chương trình sẽ được phát trực tiếp (live stream) trên Trang Facebook của UBND quận tại địa chỉ: https://facebook.com/ubnd.q12. Mời các bạn đón theo dõi!

 

TỔNG ĐÀI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH CỦA NHÂN DÂN TẠI

KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND QUẬN 12 KHÓA IV

Số điện thoại: (028) 39826312 - Số máy nhánh: 111. 

Tổng đài bắt đầu tiếp nhận phản ánh từ hôm nay đến hết ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ tám Hội đồng Nhân dân Quận 12 Khóa IV.

 

 


Số lượt người xem: 997    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày