Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
8
9
5
4
8
5
Tin tức sự kiện 12 Tháng Bảy 2018 9:45:00 SA

Đảng bộ phường Thạnh Xuân: Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ tiếp tục

đạt được nhiều kết quả tích cực

Trao đổi cùng đồng chí Võ Thị Chính - Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí cho biết, hiện nay Đảng bộ phường Thạnh Xuân có 20 chi bộ trực thuộc, gồm 07 chi bộ khu phố, 03 chi bộ ngành (Công an, Quân Sự, Cơ quan), 05 chi bộ trường học công lập; 01 chi bộ Doanh nghiệp phường, 01 chi bộ chợ, 03 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 399 đồng chí, trong đó có 40 đồng chí miễn công tác, miễn sinh hoạt.

Các Chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh

tiêu biểu được Đảng ủy phường khen thưởng

Thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy về việc tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”, trong thời gian qua, Đảng ủy phường Thạnh Xuân đã tổ chức triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ về nội dung Nghị quyết. Qua đó, các chi bộ xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện gắn với nội dung sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Trên cơ sở đó, Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch triển khai bình xét, biểu dương tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các chi bộ quan tâm, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, chú trọng việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Các gương tiêu biểu trong thực hiện là những mô hình cụ thể nhất, thiết thực trong việc “làm theo” lời Bác Hồ mà cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng đạt được, góp phần tích cực vào việc tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân.

Trong thời gian qua, công tác đào tạo về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ủy phường quan tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức phường, bố trí phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện để cán bộ phát huy ưu điểm, sở trường công tác nhằm hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo thực hiện đúng, kịp thời lộ trình chuẩn hóa trình độ đối với cán bộ, công chức (100% cán bộ, công chức đạt trình độ đại học năm 2020).

Đảng ủy phường đã ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc học tập và tổ chức Hội nghị chuyên đề theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 342/348 đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 90,4%. Đặc biệt, trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ phường đã được Quận ủy quan tâm chỉ đạo và đạt một số kết quả quan trọng về chất lượng và số lượng đảng viên kết nạp hằng năm. Từ năm 2008 đến nay, đã kết nạp được 125 đảng viên mới là đoàn viên trẻ ưu tú, giáo viên, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, dân quân tự vệ, quần chúng ưu tú là hội viên Hội Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Qua việc tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW, có thể nói đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức và hoạt động của các Chi bộ thuộc Đảng bộ phường cả về chính trị, tư tưởng và kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra ở địa phương. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị đồng bộ, thống nhất đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao. Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác và sinh hoạt hàng ngày, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, công chức và Nhân dân với Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; tinh thần, thái độ, trách nhiệm đối với công việc được giao của từng cán bộ, đảng viên được tập trung thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ, công chức của phường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, phòng chống nhũng nhiễu, vô cảm, gây phiền hà cho Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực thi công vụ.

Như Hạnh


Số lượt người xem: 921    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày