Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
2
0
6
7
3
1
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 19 Tháng Ba 2019 3:28:15 SA
Quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  (08/03/2019)
  
Ngày 01/3, tại Hội trường UBND quận, Quận ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy. Đảng viên thuộc các chi, ...
Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân  (21/02/2019)
Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Nho giáo nhấn mạnh đạo đức, cường điệu tác dụng của đạo đức là cốt trừ hại cho giới cầm quyền hơn là vì lợi ích của Nhân dân. Đó là học thuyết để giai cấp phong kiến cai trị Nhân dân. Trung thành với chế độ phong ...
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân  (25/01/2019)
Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, trong chế độ dân chủ cộng hòa, dân là chủ thì Chính phủ, Đảng, cán bộ từ Trung ương đến địa phương đều phải phụng sự Nhân dân, là công bộc của dân, “sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của Nhân dân”. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của Nhân dân, ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân  (17/01/2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân xuất phát từ những bài học lớn được rút ra từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, như Nguyễn Trãi đã kết luận: “Lật thuyền mới rõ dân như nước”. Đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lê nin đã được các nhà kinh điển khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân, quần ...
Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)  (11/06/2018)
Đồng bào và các bạn thân mến! Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực. Các hoạt động luôn gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm giáo dục, quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng, lời dạy của Người về ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước  (08/06/2018)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, được hình thành trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin về thi đua xã hội chủ nghĩa, về vai trò của quần chúng và truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc, cùng đường lối và thực tiễn ...
Hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2018  (18/05/2018)
  
Thiết thực tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018). Thực hiện Kế hoạch số 149-KH/QU ngày 16 tháng 04 năm 2018 về sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...
Hội LHPN quận: Tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018  (25/04/2018)
Ngày 18/4, Hội LHPN Quận 12 tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cho lực lượng cán bộ cơ sở Hội và hội viên tiêu biểu trên địa bàn quận. Theo đó, với nội dung "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, ...
Hội thi “Quận 12, vững bước đi lên – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  (27/10/2017)
  
Thực hiện Kế hoạch số 123-KH/QU ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức Hội thi “Quận 12, vững bước đi lên – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để thuận tiện cho các đơn vị trong việc hướng dẫn và vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đang sinh ...
Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ  (20/09/2017)
Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn khá nhiều về suy thoái đạo đức, lối sống. Người thẳng thắn đấu tranh với mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình. Ở ngoài Đảng thì khinh người, cho ai cũng không cách ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày