Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
6
2
3
5
6
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 19 Tháng Mười 2019 2:53:07 SA
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tài sản văn hóa tinh thần của dân tộc ta  (02/09/2019)
Đã 50 năm kể từ ngày dân tộc Việt Nam ta đau đớn tột cùng khi phải từ giã vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước khi vĩnh biệt chúng ta, Người đã để lại một di sản tinh thần vô cùng quý giá, hội tụ những tinh hoa đạo đức, nhân văn, nội dung tư tưởng cốt yếu định hướng cho sự phát ...
Tài liệu tuyên truyền 89 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2019)  (30/07/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)  (27/06/2019)
  
Sáng 18/6, Quận ủy Quận 12 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và báo cáo chuyên đề về Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cán bộ quận, phường tham gia nghe quán triệt kế hoạch và chuyên đề Theo đó, trong thời gian tới, Quận ủy sẽ tiếp tục tổ chức các ...
Hội Liên hiệp phụ nữ quận: Tuyên dương 26 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác  (03/05/2019)
  
Sáng 24/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã tổ chức triển khai chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo các đơn vị chụp hình cùng các tập thể, cá nhân điển ...
Phát huy giá trị hào hùng của Ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2019), ra sức thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  (03/05/2019)
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta trải qua gần 21 năm, là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thách thức, ác liệt. Cuộc kháng chiến này đã trải qua nhiều giai đoạn, phải đối phó lần lượt với các kế hoạch, chiến lược của đế quốc Mỹ. Sau khi ký Hiệp định Pari, mặc dù buộc phải rút hết quân nhưng đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục âm ...
Quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  (08/03/2019)
  
Ngày 01/3, tại Hội trường UBND quận, Quận ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy. Đảng viên thuộc các chi, ...
Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân  (21/02/2019)
Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Nho giáo nhấn mạnh đạo đức, cường điệu tác dụng của đạo đức là cốt trừ hại cho giới cầm quyền hơn là vì lợi ích của Nhân dân. Đó là học thuyết để giai cấp phong kiến cai trị Nhân dân. Trung thành với chế độ phong ...
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân  (25/01/2019)
Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, trong chế độ dân chủ cộng hòa, dân là chủ thì Chính phủ, Đảng, cán bộ từ Trung ương đến địa phương đều phải phụng sự Nhân dân, là công bộc của dân, “sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của Nhân dân”. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của Nhân dân, ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân  (17/01/2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân xuất phát từ những bài học lớn được rút ra từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, như Nguyễn Trãi đã kết luận: “Lật thuyền mới rõ dân như nước”. Đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lê nin đã được các nhà kinh điển khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân, quần ...
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII  (09/11/2018)
  
Sáng 30/10, tại Hội trường UBND quận, Quận ủy đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, hội nghị có ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày