Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
6
3
9
0
9
2
Văn hóa xã hội 19 Tháng Tư 2022 7:40:00 SA

Lịch sử, ý nghĩa Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam - ngày 19 tháng 4

Ngày 17/11/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1668/QĐ-TTg về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Ngày 17/11/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1668/QĐ-TTg về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Theo đó, hàng năm lấy ngày 19 tháng 4 là “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam còn nhằm tôn vinh nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, tuyên truyền, vận động làm cho các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiểu về nhau, tương hỗ cùng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội;góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Các hoạt động kỷ niệm “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam - Ngày 19/4” với các nội dung:

- Tổ chức các hoạt động văn hóa gắn với các hoạt động tuyên truyền, tổ chức lồng ghép với các hoạt động chào mừng các ngày lễ khác.

- Các hoạt động chăm lo phù hợp, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả./.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN


Số lượt người xem: 41    
Xem theo ngày Xem theo ngày