Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
7
5
8
3
3
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 25 Tháng Năm 2020 3:20:00 CH

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ

UBND Quận 12 xin thông tin về Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TNMT: Xem chi tiết tại đây

- Phụ lục đính kèm Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TNMT: Xem chi tiết tại đây

- Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Phụ lục VI, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TNMT: Xem chi tiết tại đây


Số lượt người xem: 299    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày