Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
2
6
2
4
8
8
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 12 Tháng Mười 2020 9:00:00 SA

Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2020

Ngày 6/10, Quận ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 cho 190 người là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận; lãnh đạo phòng, ban ngành quận; Trưởng, phó Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Trưởng, phó các hội quần chúng quận; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở.

Các đại biểu đang nghe Báo cáo viên truyền đạt nội dung 4 chuyên đề

Tại Hội nghị các đại biểu đã được báo cáo viên của quận truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Thông báo số 158-TB/ TW ngày 02/01/2020 kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Thông báo số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về công tác dân vận trong tình hình mới; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

N.H


Số lượt người xem: 364    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày