Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
8
8
8
5
5
Tuyển dụng công chức 06 Tháng Mười Một 2020 10:40:00 SA

Thông báo: Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 12 năm học 2020 - 2021 (Đợt 2)

Căn cứ Kế hoạch số 8156/KH-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 12 năm học 2020 – 2021 (Đợt 2).

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 12 năm học 2020 – 2021 (Đợt 2) như sau:

I. NGUYÊN TẮC

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc đã được giao cho từng đơn vị.

- Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh.

- Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Người dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

- Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu người dự tuyển đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 12 năm học 2020 – 2021 (Đợt 2) gồm 147 người, cụ thể như sau:

1. Giáo viên mầm non: 27 người;

2. Giáo viên tiểu học: 35 người (12 Dạy nhiều môn; 06 tiếng Anh; 08 Tin học; 03 thể dục; 01 Âm nhạc; 01 Mĩ thuật; 04 Tổng phụ trách);

3. Giáo viên trung học cơ sở: 49 người (05 Văn; 02 Sử; 02 Địa; 02 GDCD; 06 Tiếng Anh; 01 Toán; 02 Hóa; 05 Sinh; 02 KT công nghiệp; 02 KT nông nghiệp; 01 KT nữ công; 02 Thể dục; 03 Âm nhạc; 04 Mĩ thuật; 09 Tin học; 01 Tổng phụ trách).

  4. Giáo viên trường chuyên biệt: 09người ( 07 giáo viên nhiều môn; 01 Âm nhạc; 01 Mĩ thuật);

  5. Nhân viên văn thư04 người (02 văn thư mầm non; 01 văn thư tiểu học; 01 văn thư trường Chuyên biệt Ánh Dương);

  6. Nhân viên thư viện: 02 người (01 thư viện tiểu học; 01 thư viện trường Chuyên biệt Ánh Dương);

  7. Nhân viên thiết bị: 04 người (02 thiết bị tiểu học; 02 thiết bị - thí nghiệm THCS);

  8. Nhân viên thủ quỹ01 người (trường Chuyên biệt Ánh Dương);

  9. Nhân viên công nghệ thông tin: 10 người (04 tiểu học; 05 THCS; 01 trường Chuyên biệt Ánh Dương);

 10. Nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật: 05 người (trường Chuyên biệt Ánh Dương);

 11. Nhân viên giáo vụ: 01 người (trường Chuyên biệt Ánh Dương).

          (Đính kèm phụ lục)

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  1. Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ;

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

2. Văn bản quy định tương ứng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển

a) Đối với vị trí giáo viên mầm non: Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

b) Đối với vị trí giáo viên tiểu học: Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

c) Đối với vị trí giáo viên trung học cơ sở: Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

d) Đối với vị trí giáo viên trường chuyên biệt: Có bằng tốt nghiệp Giáo dục đặc biệt hoặc bằng tốt nghiệp Giáo dục tiểu học trình độ Đại học;

- Có trình độ ngoại ngữ Bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

đ) Đối với vị trí nhân viên văn thư: Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

e) Đối với vị trí nhân viên thiết bị: Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.

g) Đối với vị trí nhân viên thư viện: Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

h) Đối với vị trí nhân viên công nghệ thông tin (tuyển vị trí Quản trị viên hệ thống hạng IV, mã số V11.06.15): Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

i) Đối với vị trí nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật: Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.

k) Đối với vị trí nhân viên giáo vụ: Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập.

l) Đối với vị trí nhân viên thủ quỹ: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về tài chính, kế toán hoặc kiểm toán.

- Có trình độ ngoại ngữ:

+ Đối với bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng: Có trình độ ngoại ngữ Bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Đối với bằng tốt nghiệp đại học trở lên: Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Lưu ý:

- Người dự tuyển các vị trí việc làm giáo viên phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019 tương ứng với cấp học đăng ký dự tuyển.

- Đối với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC, cụ thể:

+ Trình độ A tương đương A1 (bậc 1 Khung 6 bậc);

+ Trình độ B tương đương A2 (bậc 2 Khung 6 bậc);

+ Trình độ C tương đương B1 (bậc 3 Khung 6 bậc).

- Đối với yêu cầu về trình độ tin học: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thực hành tại vòng 2 gồm:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Thương binh loại B.

b) Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thực hành tại vòng 2 gồm:

- Người dân tộc thiểu số;

- Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên;

- Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị;

- Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

c) Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thực hành tại vòng 2:

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân;

- Đội viên thanh niên xung phong.

3.2. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng

Thông qua hình thức xét tuyển (thực hành): Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Nội dung tuyển dụng

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2

a) Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (đối với giáo viên) hoặc nghiệp vụ công tác (đối với nhân viên).

b) Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành vòng 2.

3. Xác định người trúng tuyển

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

          V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (02 bản);

b) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;

c) Bản sao văn bằng; chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Bản sao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (đối với thí sinh dự tuyển giáo viên trung học cơ sở, có bằng tốt nghiệp khác chuyên ngành sư phạm);

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

2. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Người dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3. Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu người dự tuyển nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

Lưu ý: Các văn bằng, chứng chỉ và bản sao khác photo trên giấy A4.

VI. QUY TRÌNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và nhận Mã số đăng ký dự tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 (Số 173/4H đường Nguyễn Thị Đặng, khu phố 1, phường Hiệp Thành, Quận 12).

- Thời gian nhận hồ sơ trong vòng 30 ngày kể từ ngày 02/11/2020 đến hết ngày 01/12/2020

- Lịch nhận hồ sơ cụ thể vào các ngày: Thứ 2, 4, 6 trong tuần (trong giờ hành chính).

- Khi đến đăng ký, người dự tuyển nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân (bản chính), 01 bộ hồ sơ, các bản chính hồ sơ để đối chiếu (mỗi ứng viên chỉ được đăng ký 01 lần ở một nơi đăng ký dự tuyển đã chọn).

- Lệ phí tuyển dụng theo qui định: 400.000 đồng/thí sinh

2. Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vòng 2: dự kiến Ngày 07/12/2020.

3. Họp ứng viên phổ biến nội qui kiểm tra, sát hạch: lúc 8 giờ 00 ngày 11/12/2020 (Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12).

4. Thời gian tổ chức kiểm tra kiến thức chung: dự kiến ngày 12/12/2020 (lịch kiểm tra cụ thể sẽ thông báo sau).

5. Thời gian tổ chức kiểm tra thực hành giảng dạy: dự kiến từ ngày 16/12/2020 đến ngày 18/12/2020 (lịch kiểm tra cụ thể sẽ thông báo sau).

6. Địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch: trường Tiểu học Võ Thị Sáu, số 68/18, đường Nguyễn Thị Búp, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12.

7. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: dự kiến ngày 24/12/2020.

8. Thời gian nhận thông báo trúng tuyển và nhận nhiệm sở: dự kiến ngày 30/12/2020.

Để kịp thời nắm bắt thông tin về tuyển dụng, đề nghị các ứng viên đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi thông báo về tuyển dụng tại địa chỉ trang web của phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 http://pgdquan12.hcm.edu.vn/./.

Xem nội dung và hình thức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Quận 12 Năm học 2020 – 2021 (Đợt 2) tại đây

Tải mẫu phiếu đăng ký tuyển dụng tại đây

Xem chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo năm học 2020 - 2021 đợt 2 tại đây


Số lượt người xem: 208    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày