Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
1
8
9
9
7
Tin tức sự kiện 18 Tháng Sáu 2015 1:50:00 CH

Thông báo: Tuyển dụng viên chức Bệnh viện Quận 12 năm 2015

 

Bệnh viện Quận 12 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 cụ thể như sau:

I. Số lượng, điều kiện dự tuyển:

- Số lượng: Tuyển dụng 48 biên chế viên chức vào làm việc tại các phòng chức năng, khoa lâm sàng, cận lâm sàng tại Bệnh viện:

- Để đáp ứng nhu cầu hoạt động hiện nay, Bệnh viện Quận 12 thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại các vị trí sau:

1. Bác sĩ: 15 vị trí

2. Điều dưỡng: 23 vị trí

3. Dược sĩ: 02 vị trí

4. Kỹ thuật viên y: 01 vị trí

5. Công việc hỗ trợ phục vụ (tài chính kế toán, tổ chức-HCQT, kế hoạch tổng hợp): 07 vị trí

Yêu cầu chung: Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh

- Vị trí số 1: Bằng tốt nghiệp Bác sĩ; Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học,

- Vị trí số 2,3,4: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành phù hợp; Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học,

- Vị trí số 5: Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành phù hợp (bao gồm: kế toán, công nghệ thông tin, quản trị nhân lực); Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học,

- Đối tượng và điều kiện dự tuyển:

Căn cứ Điều 6, Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo đều được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Về quốc tịch: Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh;

b. Tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi  trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể dưới 18 tuổi và phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo quy định của pháp luật;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có sơ yếu lý lịch rõ ràng;

đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Đối với xét tuyển đặc cách:

Ngoài các điều kiện trên, đối tượng được xét tuyển đặc cách phải thỏa một trong các điều kiện sau:

a. Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển(không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b. Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này.

II. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

1. Đối với xét tuyển đặc cách và xét tuyển

- Xét tuyển đặc cách: Xét tuyển đối với những hồ sơ đủ điều kiện theo Khoản 2 Mục IV của Kế hoạch số 583/KH-BV ngày 01/6/2015 và kèm theo Bảo hiểm xã hội.

- Sau khi xét đặc cách, căn cứ số chỉ tiêu biên chế còn lại của đơn vị và số hồ sơ đăng ký dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng viên chức tiếp tục thực hiện việc xét tuyển theo quy định hiện hành.

2. Nội dung xét tuyển:

Đối với xét tuyển đặc cách:

a. Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của đơn vị;

b. Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại hàng năm của người lao động đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hoặc sát hạch thông qua thực hành về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách.

Đối với xét tuyển:

a. Xét tuyển kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

b. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

III. Thời gian và địa điểm tuyển dụng:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 11/8 và 12/8/2015

- Địa điểm: tại phòng họp Bệnh viện Quận 12

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

Mỗi người dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển.

Căn cứ Khoản 1, Điều 7, Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu 1 ban hành kèm theo thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

b. Bản sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c. Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu thường trú (Bản sao hợp lệ);

d. Bản sao các văn bng: Bằng tốt nghiệp THPT; Bằng tốt nghiệp chuyên môn, sổ điểm hoặc bảng điểm kết quả học tập và điểm tốt nghiệp, các loại chứng chỉ (Bản sao hợp lệ); Trường hợp có văn bng, chứng chỉ và kết quả học tập do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan thẩm quyền chứng thực;

đ. Giy chng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do  quan y tế đủ điều kiện được khám sức khe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

e. Giy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được  quan, t chức có thm quyền chứng thực;

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển. (Bản tự nhận xét quá trình công tác: có ý kiến của Trưởng khoa/phòng/trạm nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và đồng ý cho tham gia dự tuyển).

f. 04 bao thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh màu 3x4.

Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

V. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và chốt hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 15/6/2015 đến hết ngày 15/7/2015 trừ ngày nghỉ (tiếp nhận trong giờ hành chính).

- Địa điểm: tại phòng Tổ chức – Hành chính quản trị , số 111, đường TCH 21, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12.

Thông báo này được thông báo trên báo Tuổi trẻ, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận và niêm yết tại trụ sở Bệnh viện Quận 12. Số điện thoại: 08.6250.2632 hoặc 08.6250.7948

 


Số lượt người xem: 6233    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày