Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
1
8
8
0
4
Tin tức sự kiện 09 Tháng Mười Một 2018 3:00:00 CH

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 30/10, tại Hội trường UBND quận, Quận ủy đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, hội nghị có sự tham dự của gần 300 cán bộ chủ chốt quận, phường, các đồng chí trong cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy.

Các đại biểu là cán bộ chủ chốt quận, phường tham dự hội nghị

triển khai Chỉ thị 23 của Ban Bí thư

Theo đó, Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư ban hành ngày 09/02/2018 nhằm mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội quán triệt và triển khai các nội dung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận; đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch.

Sau hội nghị dành cho lực lượng cán bộ chủ chốt, Quận ủy sẽ tiếp tục tổ chức các lớp nhằm triển khai sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 23 đến toàn thể đảng viên và cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn quận.

Quốc Khoa


Số lượt người xem: 1040    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày