Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
2
6
1
0
1
1
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười 2019 8:15:00 SA

Thực hiện thành công các nhiệm vụ của Nghị quyết 33-NQ/TW, xây dựng Quận 12 phát triển toàn diện

Ngày 04/10, Quận ủy Quận 12 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Lãnh đạo quận trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Trong thời gian qua, phong trào hoạt động văn hóa quần chúng phát triển mạnh; phát huy được truyền thống văn hóa cộng đồng và đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, đặc biệt là trong các ngày lễ, tết. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường góp phần ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa độc hại. Hoạt động văn hóa nghệ thuật có sự phát triển về nhiều mặt đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần trong Nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từng bước được nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận ngày càng phát triển, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cống hiến của toàn dân, môi trường văn hóa lành mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển con người, nhất là thế hệ trẻ của quận. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã đi vào cuộc sống và thực chất hơn; tỷ lệ, chất lượng gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá ngày càng được nâng cao. Việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có chuyển biến tích cực, nhất là công tác quản lý hoạt động lễ hội được đảm bảo chặt chẽ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử tốt đẹp, gắn với hoạt động tham quan du lịch về nguồn,…góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Quận 12.

Dịp này, UBND quận đã tặng Giấy khen cho 33 tập thể, 24 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Song Anh


Số lượt người xem: 535    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày