Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
9
0
5
6
5
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 10 Tháng Giêng 2022 10:05:00 SA

Tuyên dương 36 “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” năm 2021

Chiu 09/01, ti Hi trường 2 UBND Qun 12, Qun đoàn 12 đã t chc L tuyên dương hc sinh đạt danh hiu “Hc sinh 3 tt”, “Hc sinh 3 rèn luyn” cp qun. Bui l được t chc trc tiếp và trc tuyến vi 5 đim cu ti các trường hc trên địa bàn qun.

Ti bui l, các đại biu đã cùng ôn truyn thng chào mng 72 năm Ngày truyn thng hc sinh, sinh viên; phát động cuc thi trc tuyến “Hc sinh vi biên gii, bin đảo”; phát động cuc thi thc hin “Không gian văn hóa H Chí Minh”; đồng thi tuyên dương 20 hc sinh đạt danh hiu “Hc sinh 3 rèn luyn” và 16 hc sinh đạt danh hiu “Hc sinh 3 tt” năm 2021.

Các gương “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” năm 2021

chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi lễ

 

Trong khuôn kh các hot động k nim, trong ngày, Qun đoàn cũng đã t chc Chương trình hướng nghip vi các ni dung hướng nghip cho hc sinh, tìm hiu v công ngh s cho hc sinh vi 5 đim cu, thu hút s tham gia ca hơn 2.000 đội viên lp 9 thuc 14 Liên đội các trường THCS trên địa bàn qun. Ban t chc cũng đã trao 5 sut hc bng cho 5 hc sinh vượt khó vươn lên trong hc tp.

Các hot động đã to môi trường, sân chơi b ích, lành mnh để hc sinh th hin kh năng, bn lĩnh, trí tu ca mình và có nhn thc tt hơn trong cuc sng, hc tp, gii trí. Đồng thi to cơ hi cho các bn giao lưu, b sung kiến thc, k năng cn thiết để hc sinh, thanh niên ngày càng hoàn thin bn thân mình góp phn vào quá trình hi nhp và phát trin ca đất nước trong giai đon hin nay.

Sáng cùng ngày, Qun đoàn cũng đã phi hp vi Ban Ch huy chiến dch Xuân tình nguyn Trường Đại hc Nguyn Tt Thành, Trường Đại hc Giao thông vn ti thành ph H Chí Minh t chc chương trình Xuân tình nguyn - Nim vui ngày cui năm, hp mt và tng quà Tết cho 23 y, bác sĩ, cán b chiến sĩ, tình nguyn viên đang thc hin nhim v ti Khu cách ly Ký túc xá Trường Cao đẳng Giao thông vn ti.

Anh Thư


Số lượt người xem: 54    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày