Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
9
0
7
4
5
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 13 Tháng Giêng 2022 10:05:00 SA

Tổng kết phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động công đoàn năm 2021

Sáng 10/1, Liên đoàn Lao động Qun 12 (TPHCM) đã t chc hi ngh tng kết phong trào công nhân viên chc - lao động và hot động công đoàn năm 2021, trin khai phương hướng nhim v năm 2022. Đồng chí H Xuân Lâm, Phó Ch tch Liên đoàn Lao động thành phđồng chí Trn Văn Út, Phó Bí thư Thường trc Qun y đã đến d và ch đạo ti hi ngh.

Theo báo cáo ca Liên đoàn Lao động qun, trong năm 2021, đơn v đã tp trung t chc tt các hođộng chăm lo Tết Nguyên đán Tân Su cho Công nhân, viên chc, lao động, qua đó đã động viên tinh thn cho các công nhân có hoàn cnh khó khăn không có điu kin v quê đón tết. T chc thành công l khai mc tháng công nhân ln th 13/2021, phát động “Tháng hành động v an toàn lao động - v sinh lao động”, Phong trào “Công nhân vì Thành ph xanh - sch - đẹp”; phát động đợt thi đua chào mng k nim 24 năm ngày thành lp Qun 12. Qua đó, đã tđiu kin cho đoàn viên công đoàn có sân chơi b ích vi nhiu hođộng trò chơi dân gian, câu hđố vui.... tham gia mua sm các mt hàng gim giá, bình n giá. Công đoàn qun cũng đã kp thi gii quyết nhng khó khăn, thc mc cho người lao động trong dp Tết, kp thi h tr người lao động khi xy ra tranh chp lao động, ngng vic tp th. Các Công đoàn cơ s ch động cùng vi ch doanh nghip có phương án và thông báo chi tr lương, tr thưởng trước dp Tết, đề xut doanh nghip chăm lo cho công nhân khó khăn; kp thi chăm lo và thc hin tt công tác tuyên truyn phòng chng dch bnh Covid - 19 đếđoàn viên công đoàn, công nhân viên chc - lao động vi hơn 53.500 lượt người, tng s tin hơn 10 t đồng; trao tng 02 mái m công đoàn do Ban qun lý d án và Đầu tư khu vc h tr vi s tin 130 triđồng. Vi nhng đóng góp thiết thc vào phong trào công nhân viên chc - lao động và hođộng công đoàn năm 2021, Liên đoàn Lao động Qun 12 được Liên đoàn Lao động thành ph công nhn là đơn v Hoàn thành xut sc nhim v.

Bên cnh đó, do nh hưởng ca dch Covid-19, nhiu doanh nghip trên địa bàn qun ngng hot động, phá sn, công nhân b mt vic v quê sinh sng làm cho công đoàn cơ s gii th (gim còn 709/744), công đoàn viên gim còn 44.465/ 52.228, dn đến nh hưởng đến vic thu kinh phí, đoàn phí gp nhiu khó khăn, các hot động phong trào thc hin chm so vi chương trình kế hoch đề ra đầu năm.

Phát biu ti hi nghđồng chí Trn Văn Út ch đạo các cp Công đoàn qun cn tiếp tc tuyên truyn phòng chng dch Covid - 19, tiếp tc chăm lo các đối tượng nh hưởng dch Covid - 19; đổi mới công tác chăm lo và thc hin tt chc năng đại din, bo v quyn, li ích hp pháp, chính đáng ca công nhân, viên chc, lao động. Đồng thi tăng cường công tác phát triđoàn viên công đoàn đđôi vi vic qun lý đoàn viên công đoàn, nâng cao cht lượng đoàn viên công đoàn; tp trung đẩy mnh các phong trào văn hóa văn nghệ, th dc th thao; phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, công nhân - viên chc - lao động nhm góp phn thc hin thng li các mc tiêu kinh tế - văn hóa - xã hi ca qun năm 2022.

Dp này, có 5 cá nhân đã vinh d nhn K nim chương “Vì s nghip xây dng t chc Công đoàn” ca Tng Liên đoàn Lao động. Liên đoàn Lao động thành ph tng C cho 3 tp th đạt Công đoàn Cơ s hoàn thành xut sc nhim v, tng Bng khen cho 22 tp th, 24 cá nhân có thành tích xut sc trong hot động công đoàn năm 2021; tng Bng khen cho 9 tp th, 16 cá nhân có nhiu đóng góp trong công tác phòng, chng dch Covid-19. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động qun cũng tng Giy khen cho 70 tp th, 9 cá nhân có thành tích trong công tác công đoàn và phòng, chng dch Covid-19 trên địa bàn qun.

BẢN TIN QUẬN 12


Số lượt người xem: 43    
Xem theo ngày Xem theo ngày