Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
4
9
2
8
5
9
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 21 Tháng Sáu 2019 2:00:00 CH

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018

Chiều 13/6, Quận ủy Quận 12 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ông Trần Hữu Trí - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã kịp thời lãnh, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai, quán triệt tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt thực hiện nghiêm Chương trình số 27-CTr/QU ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Quận ủy, Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy... Các đơn vị trực thuộc UBND quận đã tổ chức 102 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 7.003 lượt người tham dự; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ trực thuộc quận; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính từ 8 giờ lên 9,5 giờ/ngày; duy trì chế độ tiếp công dân với 17 lượt tiếp, giải quyết 122 đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; tổ chức kiểm tra đối với 03 tổ chức Đảng và 2 đảng viên... Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Quận ủy chưa phát hiện có trường hợp cán bộ, đảng viên tham nhũng.

Tại Hội nghị, ông Trần Hữu Trí - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã ghi nhận sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, mặt trận đoàn thể quận, phường; đồng thời đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

TT


Số lượt người xem: 585    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày