Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
4
8
4
4
2
Văn hóa xã hội 23 Tháng Mười 2019 9:45:00 SA

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội nhằm mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là công cụ đặc thù của Đảng, Nhà nước để thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến đúng các đối tượng cần hỗ trợ phải có sự chung tay vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, từ việc bình xét, xác định đối tượng đến tuyên truyền, vận động sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả vốn đúng hạn cũng như giám sát việc thực hiện chính sách xã hội của bản thân các tổ chức, cá nhân của NHCSXH. Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, yêu cầu cần phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân; thực hiện các công việc được NHCSXH ủy thác; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Đại diện NHCSXH và Hội LHPN quận trao khen thưởng cho

các cá nhân có thành tích trong công tác ủy thác nguồn vốn

Quán triệt tinh thần của Chỉ thị số 40, MTTQ và các tổ chức thành viên quận ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Với các hoạt động thiết thực, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành viên đã giúp các đối tượng trong đó có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, vay vốn, tạo việc làm.., thông qua các chương trình tín dụng và chính sách an sinh xã hội, góp phần cùng các cấp, các ngành của quận thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tăng khá và các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn quận. Điển hình như UB.MTTQ Việt Nam quận ban hành kế hoạch hướng dẫn MTTQ các phường và các tổ chức thành viên phối hợp với NHCSXH quận tổ chức giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động của các chi nhánh ngân hàng; trao đổi thông tin và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận quận, phường hàng năm thực hiện được trên 50 cuộc kiểm tra đối với các tổ chức thành viên có vốn tín chấp tại các phường. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phối hợp với NHCSXH tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ Hội được trên 20 lớp với hơn 12.000 lượt cán bộ hội và hội viên tham gia, có kế hoạch chỉ đạo Hội LHPN các phường thực hiện đúng quy trình công đoạn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó chú trọng công tác bình xét cho vay vốn đúng đối tượng, công khai dân chủ, đảm bảo quy trình; đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN các phường rà soát lại chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn chưa đảm bảo yêu cầu, làm rõ nguyên nhân để củng cố, kiện toàn lại nâng cao chất lượng hoạt động của tổ. Thông qua sinh hoạt chi hội và hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ, giúp chị em tự tin hơn trong tham gia các hoạt động xã hội, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, chị em càng tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức Hội, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước.

Quận đoàn 12 tổ chức gần 100 lượt tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội, sinh hoạt tổ nhóm. Đến nay 100% cơ sở Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư được tuyên truyền, tiếp cận chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách tín dụng. Hội Cựu Chiến binh quận hướng dẫn Hội Cựu chiến binh 11/11 phường thực hiện ký phối hợp hoạt động NHCSXH cùng cấp, tích cực hỗ trợ hội viên được vay vốn phát triển kinh tế, trong đó ưu tiên hội viên là hộ nghèo, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Hội Nông dân quận cũng phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn để tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ vay vốn, từ đó các cấp Hội đã xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả để tổ chức cho nông dân tham quan, trao đổi kinh nghiệm.

Song song đó, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, các Hội trên địa bàn quận tranh thủ nguồn vốn đầu tư của các chương trình, dự án hỗ trợ, nhận ủy thác với NHCSXH cho hội viên, đoàn viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 150 tỷ đồng như Hội Liên hiệp Phụ nữ quận nhận ủy thác 43.479 triệu đồng, với 1.430 hộ vay; Hội Cựu chiến Binh quận nhận ủy thác 44.519 triệu đồng với 1.329 hộ vay; Hội Nông dân quận nhận ủy thác 37.371 triệu đồng với 1.162 hộ vay; Quận đoàn 12 nhận ủy thác 30.178 triệu đồng với 987 hộ vay. Ngoài ra, các tổ chức thành viên đã xây dựng được hàng trăm mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, coi trọng việc tuyên truyền nêu gương, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác ủy thác, tổ vay vốn, các hộ sử dụng vốn có hiệu quả.

Có thể nói, MTTQ VN quận và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn quận đã làm tròn cả hai vai: đồng hành cùng hội viên và đồng hành cùng NHCSXH đảm bảo nguồn vốn vay đến đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả và thu hồi vốn đúng hạn, từ những hoạt động trên đã tạo ra sự lan tỏa, cuốn hút hộ nghèo tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sử dụng vốn đúng mục đích, nhiều hộ đạt mức thu nhập cao đã từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Anh Thư


Số lượt người xem: 479    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày