Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
6
1
4
8
5
1
Tin tức sự kiện 06 Tháng Bảy 2015 10:15:00 SA

Thông báo: Ban Bồi thường-Giải phóng mặt bằng Quận 12 tuyển dụng viên chức năm 2015

 

Ban Bồi thường-Giải phóng mặt bằng Quận 12 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 cụ thể như sau:

I.   Số lượng và vị trí dự tuyển:

    Số lượng dự tuyển: 04 (Số được xét tuyển đặc cách: 03)

    Vị trí dự tuyển:

+ Kiểm tra hồ sơ bồi thường: 03

+ Tổ chức – Hành chính quản trị: 01

Yêu cầu chung:

-      Vị trí Kiểm tra hồ sơ bồi thường: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Xây dựng; chứng chỉ B tin học; chứng chỉ B ngoại ngữ.

-      Vị trí Tổ chức–Hành chính quản trị: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hành chính; chứng chỉ B tin học; chứng chỉ B ngoại ngữ.

II.     Điều kiện dự tuyển:

1.  Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

       Có Quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh;

       Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

       Có đơn đăng ký dự tuyển;

       Có lý lịch rõ ràng;

       Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể:

+ Kiểm tra hồ sơ bồi thường: Tốt nghiệp Trung cấp Địa chính, có chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ A ngoại ngữ; Kỹ sư Xây dựng, có chứng chỉ B tin học, chứng chỉ B ngoại ngữ.

+ Tổ chức–Hành chính quản trị: Tốt nghiệp Cử nhân Hành chính, Có chứng chỉ B tin học; chứng chỉ B ngoại ngữ.

       Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2.  Đối với xét tuyển đặc cách:

Ngoài các điều kiện nêu trên, đối tượng được xét tuyển đặc cách phải thỏa một trong các điều kiện sau:

       Người có kinh nghiệm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

       Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này.

III. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

1.     Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển đặc cách: chỉ xét tuyển đối với những hồ sơ đủ điều kiện theo Khoản 2, Mục III của Kế hoạch số 07/KH-BT ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Ban Bồi thường-Giải phóng mặt bằng và kèm theo sổ Bảo hiểm xã hội.

Sau khi xét tuyển đặc cách, căn cứ số chỉ tiêu biên chế còn lại của đơn vị và số hồ sơ đăng ký dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng viên chức tiếp tục thực hiện việc xét tuyển theo quy định hiện hành.

2.     Nội dung xét tuyển:

2.1.    Đối với xét tuyển đặc cách:

Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của đơn vị;

Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại hàng năm của người lao động đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hoặc sát hạch thông qua thực hành về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách.

2.2.    Đối với xét tuyển:

Xét tuyển kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

IV.      Thời gian và địa điểm tuyển dụng:

-       Thời gian: 08 giờ 00 ngày 25 tháng 8 năm 2015

-       Địa điểm: Ban Bồi thường-Giải phóng mặt bằng.

V.     Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Mỗi người dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển

Căn cứ Khoản 1, Điều 7 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

       Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT–BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

       Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

       Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao hộ khẩu thường trú;

       Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chức dịch thuật sang tiếng Việt;

       Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

       Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

       04 bao thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh màu 3x4.

Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

VI.      Thời gian nhận hồ sơ, địa điểm nộp hồ sơ:

-       Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và chốt hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 06/7/2015 đến hết ngày 03/8/2015, trừ thứ bảy và Chủ nhật (tiếp nhận trong giờ hành chính).

-       Địa điểm: Ban Bồi thường-Giải phóng mặt bằng, số 01 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12; Điện thoại liên hệ: 37156031.

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ tuyển dụng cần ghi rõ vị trí ứng tuyển.

 


Số lượt người xem: 3097    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày