Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
8
1
1
2
5
Tin tức sự kiện 21 Tháng Hai 2023 10:20:00 SA

Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức

         Mã thủ tục: 1.005385.H29

         Số quyết định: 371/QĐ-UBND

         Tên thủ tục: Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức

         Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện

         Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết

         Lĩnh vực: Công chức, viên chức

         Trình tự thực hiện:

Trường hợp 1: Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch

a) Khi tiếp nhận các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP vào làm công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch: Kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận; Báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức về kết quả kiểm tra, sát hạch.

c) Nội dung sát hạch phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để xây dựng. Hình thức sát hạch là phỏng vấn hoặc viết hoặc kết hợp phỏng vấn và viết. Hội đồng kiểm tra, sát hạch chịu trách nhiệm xây dựng nội dung sát hạch, đề xuất hình thức và cách thức xác định kết quả sát hạch, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

d) Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã biểu quyết. Hội đồng kiểm tra, sát hạch tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

đ) Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người được tiếp nhận vào làm công chức hoặc của bên vợ (chồng) của người được tiếp nhận vào làm công chức; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người được tiếp nhận vào làm công chức hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch. 

Trường hợp 2. Không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch

Khi tiếp nhận vào công chức đối với trường hợp đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác (điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ) và không yêu cầu phải có đủ thời gian 05 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân chuyển đến; khi tiếp nhận vào làm công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tiếp

 

Không có

 

 

 

1. Trường hợp không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phải ban hành quyết định tiếp nhận hoặc thông báo về việc không tiếp nhận vào làm công chức. 2. Trường hợp thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch: - Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. - Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, phải tổ chức kiểm tra, sát hạch. - Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau ngày tổ chức kiểm tra, sát hạch, phải ban hành quyết định tiếp nhận hoặc thông báo về việc không tiếp nhận vào làm công chức.

 

Dịch vụ bưu chính

 

Không có

 

 

 

1. Trường hợp không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phải ban hành quyết định tiếp nhận hoặc thông báo về việc không tiếp nhận vào làm công chức. 2. Trường hợp thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch: - Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. - Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, phải tổ chức kiểm tra, sát hạch. - Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau ngày tổ chức kiểm tra, sát hạch, phải ban hành quyết định tiếp nhận hoặc thông báo về việc không tiếp nhận vào làm công chức.

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ theo (Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ- CP ngày 27/11/2020)

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

 

a) Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

 

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển.docx

 

Bản chính: 1
Bản sao: 1

 

b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;  Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.  Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận đáp ứng yêu cầu miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 1

 

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 1

 

d) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước, Sở Nội vụ - TP.HCM, Sở, ban, ngành cấp tỉnh

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS: 1) Trường hợp tiếp nhận vào làm công chức đối với các vị trí, chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: Nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ. 2) Trường hợp tiếp nhận vào làm công chức đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của sở, ban, ngành: Nộp hồ sơ tại sở, ban, ngành. 3) Trường hợp tiếp nhận vào làm công chức dối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của  Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện: Nộp hồ sơ tại   UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Quyết định tiếp nhận công chức

Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

22/2008/QH12

 

Luật Cán bộ, công chức

 

13-11-2008

 

Quốc Hội

 

52/2019/QH14

 

Luật 52/2019/QH14

 

25-11-2019

 

 

138/2020/NĐ-CP

 

Nghị định 138/2020/NĐ-CP

 

27-11-2020

 

 

11/2014/TT-BNV

 

Thông tư 11/2014/TT-BNV

 

09-10-2014

 

 

05/2017/TT-BNV

 

Thông tư 05/2017/TT-BNV

 

15-08-2017

 

 

79/2005/TT-BNV

 

Thông tư 79/2005/TT-BNV

 

10-08-2005

 

 

13/2018/TT-BNV

 

Thông tư 13/2018/TT-BNV

 

19-10-2018

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

* Về đối tượng tiếp nhận:

a) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Cán bộ, công chức cấp xã;

c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

d) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

đ) Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

* Về tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận:

Căn cứ yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được quyền xem xét, tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

b) Trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này chỉ thực hiện việc tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận và phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương;

c) Trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này phải được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ và không yêu cầu phải có đủ thời gian 05 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân chuyển đến; khi tiếp nhận vào làm công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

* Khi tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thì không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch nhƣng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định này. Quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận vào làm công chức và thực hiện như sau:

 a) Trường hợp cơ quan quản lý công chức đồng thời là cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc là cấp dưới của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm thì quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận;

b) Trường hợp cơ quan quản lý công chức là cấp trên của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm thì cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm phải báo cáo cơ quan quản lý công chức đồng ý về việc tiếp nhận trước khi quyết định bổ nhiệm.

 

 

  

 


Số lượt người xem: 285    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày