Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
2
4
8
0
Tin tức sự kiện 23 Tháng Hai 2023 2:05:00 CH

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và tổng kết thực hiện công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2022

Để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 18/4/2022 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận (Ban Chỉ đạo 138 quận) về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và Kế hoạch số 42/KH-UBND-CA ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2022. Nhằm đánh giá tình hình, kết quả và rút kinh nghiệm thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và tổng kết thực hiện công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự an toàn xã hội năm 2022 trên địa bàn quận; đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ các công tác trọng tâm năm 2023. Lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/02/2023 (thứ Tư) tại Hội trường 1 - Ủy ban nhân dân Quận 12; Công an Quận 12 đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; Tổng kết thực hiện công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2022 và trao khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Quận 12; Thành phần tham dự Hội Nghị gồm đại diện các Phòng nghiệp vụ PX03, PV05 - CATP, đồng chí Thượng tá Phạm Đình Ngọc - Trưởng Công an quận; Ban Chỉ huy Quân sự quận; cùng đại diện Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận; Ban Dân vận Quận ủy; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc quận; đại diện Ban chủ nhiệm Công an hưu trí Quận 12; đại diện Ban chỉ huy các Đội nghiệp vụ trực thuộc Công an quận; Bí thư Đảng ủy 11 phường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc 11 phường; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường; Trưởng Ban Bảo vệ dân phố 11 phường.

Tại Hội nghị tổng kết các đại biểu được nghe đồng chí Trưởng Công an quận thông qua tình hình, báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kết quả công tác công tác đấu tranh, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2022 trên địa bàndưới sự lãnh đạo của Ban Chỉ đạo 138 quận, trực tiếp là sự lãnh đạo tuyệt đối của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan cùng với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh  phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đấu tranh, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2022 đạt được nhiều thành công nhất định.

Để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và phương hướng thực hiện trong thời gian tới; Hội nghị cùng nghe một số tham luận của các đơn vị có liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội và công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm 2022 như những kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay trong việc huy động các lực lượng tham gia thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh và giữ vững kết quả chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc lãnh đạo các ban ngành đoàn thể tham gia thực hiện Kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội năm 2022; Những nguyên nhân chủ quan thực hiện không đạt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội năm 2022 trên địa bàn phường Tân Hưng Thuận; Những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Hiệp Thành; Những hạn chế, tồn tại trong công tác phối hợp thực hiện thành công các chỉ tiêu liên quan đến đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội (nhất là các chỉ tiêu thực hiện không đạt). Giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới; đánh giá hạn chế, tồn tại công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật qua hoạt động xét xử; giải pháp, kiến nghị thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, nhất là trong việc tổ chức các phiên tòa lưu động tại địa phương; kết quả việc thực hiện công tác phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc năm 2022, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới; thực trạng việc cải tiến các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn. Đề xuất các giải pháp thực hiện biện pháp tuyên truyền phù hợp với tình hình địa bàn...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận 12, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Quận 12 đánh giá cao những thành tích mà cả hệ thống chính trị đã chung tay trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2022 trên địa bàn quận và đề nghị Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an quận tiếp tục phát huy vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 138 quận làm tốt công tác tham mưu Quận ủy, UBND quận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự nhất là trong công tác quản lý đối tượng, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...; tham mưu các hoạt động phòng ngừa xã hội, nhất là trong việc thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác phòng ngừa tội phạm nhằm kéo giảm bền vững các loại tội phạm trên địa bàn trong thời gian tới. Tiếp tục thể hiện vai trò chủ công, đầu tàu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệnạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận; nhất là nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ Công an trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo từng chuyên đề riêng, trong đó tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm tín dụng đen, tội phạm xâm phạm sở hữu trên địa bàn. Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 189/KH-UBND-CA ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân quận về kiểm tra kết quả thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự năm 2022, báo cáo kết quả kiểm tra công tác chuyển hóa địa bàn về an ninh trật tự trên địa bàn phường Tân Hưng Thuận về Thường trực Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận để chỉ đạo. Tiếp tục điều chỉnh bổ sung kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội gắn với Kế hoạch phối hợp đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa bàn giáp ranh quyết tâm chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Tân Hưng Thuận năm 2023.

Tiếp tục rà soát, đánh giá lại các mô hình tự quản về an ninh trật tự hiện tại, mạnh dạn loại bỏ các mô hình hoạt động hình thức; nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả. Từng phường phải nghiên cứu xây dựng các mô hình phù hợp với đặc điểm địa bàn, dân cư. Tiếp tục phối hợp các phòng, ban, ngành liên quan thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội ngay tại địa bàn cơ sở như: công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự; công tác quản lý đối tượng, công tác lập hồ sơ các nghị định của chính phủ liên quan đến các hệ loại đối tượng; công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; kể cả đối với người đặc xá, từ các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh về địa phương; trong đó phải tập trung phân công các ban ngành, đoàn thể phường, khu phố tham gia quản lý, giáo dục đối tượng; quy định rõ trách nhiệm, đưa vào nội dung thi đua, khen thưởng đối với những đơn vị thực hiện hiệu quả.... qua thực hiện các biện pháp này nhằm làm trong sạch địa bàn, hạn chế nguồn phát sinh tội phạm từ các đối tượng này. Đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an quận, phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận, UBND phường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện, đối tượng vi phạm pháp luật chưa đủ mức xử lý hình sự vào các cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng để hạn chế nguồn phát sinh tội phạm trên địa bàn. Đề nghị trung tâm Văn hóa - Thể thao tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân quận đổi mới công tác tuyên truyền trên địa bàn cả về hình thức và nội dung nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thời gian tới. Đề nghị các phòng, ban ngành quận, UBND phường cần huy động các nguồn lực để tham gia công tác phòng chống tội phạm, vận động xã hội hóa trang bị camera quan sát an ninh tại các khu phố, tuyến đường; tiếp nhận, giải quyết việc làm cho số đặc xá, tù tha, người nghiện tái hòa nhập cộng đồng...Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Chương trình “Vì Quận 12 bình yên” để người dân biết hưởng ứng thực hiện...

 

 Các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng

Để ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2022, công tác đấu tranh  phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã trao bằng khen cho 04 tập thể Ban Dân vận Quận ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 12; Nhân dân và cán bộ phường Tân Thời Nhất, Quận 12, Nhân dân và cán bộ phường Hiệp Thành, Quận 12 và Giấy khen Ủy ban Nhân dân quận cho 31 tập thể và 50 cá nhân./.

CÔNG AN QUẬN 12

 


Số lượt người xem: 361    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày