Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
8
0
7
7
0
Văn hóa xã hội 09 Tháng Mười Hai 2019 2:35:00 CH

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III năm 2019

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III với chủ đề: “Đồng bào các dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh bình đẳng đoàn kết, phát huy nội lực cùng nhau xây dựng thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12/12/2019. Đại hội có 444 đại biểu tham gia, trong đó có 294 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố (như: Hoa, Chăm, Khmer, Mường, Tày, Nùng, Thái và các dân tộc thiểu số khác); đại biểu được chọn cử từ Đại hội, Hội nghị các quận, huyện; đại biểu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thành phố.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III là sự kiện chính trị nổi bật diễn ra trong bối cảnh đồng bào các dân tộc cùng nhân dân thành phố đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ thành phố khóa IX. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019.

Bên cạnh đó, Đại hội nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục khẳng định và ghi nhận đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn TP trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; xây dựng củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; Tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 – 2019. Đồng thời, tiếp tục cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phòng Văn hóa và Thông tin


Số lượt người xem: 474    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày