Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
2
9
8
3
Sổ tay Đảng viên 07 Tháng Năm 2020 7:50:00 SA

Quyết định số 238-QĐ/QU ngày26/9/2011 của BTV Quận ủy về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Quận 12

- Phân công cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận

+ Quận ủy phân công một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách công tác dân vận và trực tiếp làm Trưởng Ban Dân vận.

+ Các Ban Quận ủy phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở phân công một đồng chí Phó Bí thư phụ trách công tác dân vận; các đảng ủy phường phân công một đồng chí Phó Bí thư thường trực phụ trách công tác dân vận trực tiếp làm Trưởng Khối Dân vận phường.

+ Ủy ban nhân dân quận, phường phân công đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách công tác dân vận của chính quyền và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở (đối với các phường thực hiện thí điểm chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thì phân công đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách); các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận.

- Trách nhiệm và quyền hạn của cấp ủy viên, thành viên các cơ quan tổ chức được phân công phụ trách công tác dân vận

+ Chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cơ quan, đơn vị về công tác dân vận.

+ Xây dựng chương trình công tác, có chế độ định kỳ sinh hoạt, tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và quần chúng của ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương được phân công phụ trách ít nhất mỗi quý một lần; thường xuyên lắng nghe ý kiến của cấp dưới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, của đảng viên và nhân dân; thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kiến thức về công tác dân vận.

+ Được mời tham dự các lớp tập huấn về công tác dân vận do Ban Dân vận Quận ủy tổ chức; được Ban Dân vận Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cung cấp các tài liệu, thông tin, báo cáo về công tác dân vận.

- Trách nhiệm Đảng viên về thực hiện công tác vận động nhân dân: Mỗi đảng viên phải thực hiện tốt công tác vận động nhân dân theo quy định của Điều lệ Đảng; trực tiếp làm công tác vận động nhân dân; định kỳ hàng tháng báo cáo với chi ủy, chi bộ về tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của công chức, viên chức, người lao động, nhân dân nơi cư trú và nơi làm việc.


Số lượt người xem: 1006    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày