Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
2
9
5
9
4
8
Sổ tay Đảng viên 07 Tháng Năm 2020 4:30:00 CH

Hỏi - Đáp của Ban Tuyên giáo

Câu 1:

Hỏi: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày tháng năm nào, ở đâu? Họ tên và năm sinh thân phụ, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ?

Trả lời: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại quê ngoại là làng Hoàng Trù (còn gọi là làng Trù), xã Chung Cự, Tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; trong một gia đình nhà Nho nghèo, nguồn gốc nông dân.

Cha của Người là cụ Nguyễn Sinh Sắc (Nguyễn Sinh Huy), sinh năm 1862, mất năm 1929, quê ở làng Kim Liên (thường gọi là làng Sen) cùng thuộc xã Chung Cự , nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Mẹ là bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868, mất 1901, là một phụ nữ cần mẫn, đảm đang, đôn hậu, sống bằng nghề làm rộng và dệt vải, hết lòng thương yêu và chăm lo cho chồng con.

Câu 2:

Hỏi: Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào, mục đích của việc ra đi nước ngoài của Người là gì?

Trả lời: Ngày 05/6/1911, trên con tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvin, từ bến cảng thành phố Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.

Về mục đích ra đi của mình, năm 1923 Người đã trả lời một nhà báo Nga rằng: “Khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp Tự do, Bình đẳng, Bác ái…Tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những chữ ấy”. Một lần trả lời nhà văn Mỹ, Người nói: “Nhân dân Việt Nam trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi nhau ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi”.

Câu 3:

Hỏi: Các yếu tố ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Trả lời: Các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản, xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của nước Nga và của phong trào công nhân châu Âu. V l.Lênin nêu lên hai yếu tố, đó là sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.

Riêng đối với Việt Nam, do yếu tố lịch sử Việt Nam là nước thuộc địa của Pháp, xã hội nước ta tồn tại mâu thuẫn cơ bản giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với bọn đế quốc và tay sai đã dấy lên phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và có mối quan hệ chặt chẽ với phong trào công nhân ngày càng lớn mạnh. Do đó Hồ Chí Minh nêu ra ba yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là sự kết hợp chủ nghĩa Mác, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Câu 4:

Hỏi: Đảng ta đã ban hành bao nhiêu chỉ thị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? Cụ thể ngày tháng năm nào ? tên gọi?

Trả lời: Chủ trương tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương 12 khóa IX (2005). Sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” – Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng”. (thay cho Chỉ thị số 06-CT/TW)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (thay cho Chỉ thị số 03-CT/TW)

Như vậy, kể từ năm 2006 cho đến nay, Đảng ta đã ban hành ba chỉ thị chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Câu 5:

Hỏi: Quan điểm Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam?

Trả lời: Về những phẩm chất đạo đức của người Việt Nam, quan điểm đạo đức Hồ Chí Minh đã bao quát những mối quan hệ cơ bản của con người trong xã hội, bao gồm:

Thứ nhất, với đất nước, dân tộc phải “Trung với nước, hiếu với dân”

Thứ hai, với người khác “Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình”.

Thứ ba, với mình phải thật sự “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Thứ tư, mở rộng quan hệ yêu thương con người đối với toàn nhân loại “Tinh thần quốc tế trong sáng”.

Ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 597    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày