Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
2
9
6
2
6
7
Sổ tay Đảng viên 07 Tháng Năm 2020 4:30:00 CH

Hỏi - Đáp của Ban Tổ chức

Câu 1:

Hỏi: Đảng viên dự bị không có những quyền gì?

Trả lời: Điều 3 Điều lệ Đảng quy định: Đảng viên dự bị không được quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Câu 2:

Hỏi: Bao nhiêu đảng viên chính thức thì thành lập được thành lập tổ chức Đảng?

Trả lời: Điều 21 Điều lệ Đảng quy định: Có từ 03 đảng viên chính thức trở lên thì thành lập tổ chức Đảng

Câu 3:

Hỏi: Hình thức biểu quyết để quyết định đề nghị kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên ?

Trả lời: Điều 5.1 của Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng). Được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp uỷ quyết định. 

Câu 4:

Hỏi: Đảng viên bị xóa tên khi nào ?

 Trả lời: Điểm 8 điều 8 Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng: đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ đảng viên; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ; đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên; đảng viên không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

                                                                                     Tháng 4 năm 2020


Số lượt người xem: 621    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày