Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
1
4
6
3
1
Sổ tay Đảng viên 07 Tháng Năm 2020 7:45:00 SA

Nội dung của Ban Tổ chức

SỔ TAY ĐẢNG VIÊN

*

NỘI DUNG CỦA BAN TỔ CHỨC  

 

Các văn bản áp dụng thực hiện nội dung của Ban Tổ chức Quận ủy trong sổ tay đảng viên: Quyết định số 1063-QĐ/QU ngày 12/8/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về ban hành 35 danh mục hồ sơ quy trình xử lý trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ngoài ra còn tham khảo các văn bản theo Quy định của Đảng.

1/ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

2/ Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng.

3/ Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

4/ Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên.

5/ Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 22/3/2019 của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

6/ Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

 

                                                                                      Tháng 4 năm 2020 

 

 

Số lượt người xem: 938    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày