Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
3
9
0
2
1
0
Tin tức sự kiện 30 Tháng Ba 2012 3:35:00 CH

Phong trào thi đua tạo động lực phát triển đơn vị vững mạng toàn diện

 

Nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ IV, UBND quận đã triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo Chỉ thị 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó ngay từ đầu năm 2011, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 12 đã nỗ lực, ra sức thi đua phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Trong công tác chỉ đạo, xây dựng và phát triển phong trào thi đua yêu nước, Quận 12 thường xuyên quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phát động phong trào thi đua, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, quan tâm đến việc tôn vinh, khen thưởng kịp thời, đảm bảo đúng thực chất, không khen thưởng tràn lan, cào bằng. Nội dung các phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động của quận cũng như tình hình thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và từng lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó chú trọng các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, nhất là những khâu yếu, kém nhằm tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã được đề trong nhiệm kỳ.

Trong 15 năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc quận luôn xác định tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, qua đó đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào và các ngày lễ lớn hàng năm. Đồng thời không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong các mặt hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn do Thành phố và quận phát động.

Đặc biệt, nhằm tuyên truyền, giáo dục trong đảng viên, CBCC, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển quận sau 15 năm thành lập, nâng cao niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền quận, ngày 07/11/2011 UBND quận đã phát động phong trào thi đua “Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập”. Nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và đi đôi với công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, hiện có 23 đơn vị đăng ký 35 công trình cụ thể, thiết thực kỷ niệm ngày thành lập quận, trong đó có nhiều công trình đạt chất lượng như: công trình Khảo sát, sưu tầm, biên tập tư liệu Mẹ Việt Nam Anh hùng của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; đẩy mạnh giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (đến ngày 31/12/2011 giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, kể từ ngày 01/01/2012 giải quyết đúng hẹn đạt 100%); công trình xây dựng trường THCS Nguyễn An Ninh đạt chuẩn quốc gia… Bên cạnh đó, hiện có 14 nội dung đang triển khai thực hiện, gồm Hội thi thiết kế logo biểu trưng Quận 12, hội thi Tìm hiểu “Quận 12 - 15 năm thành lập và phát triển”, sáng tác ca khúc chủ đề “Quận 12 trên đường đổi mới”, Liên hoan văn nghệ khu phố lần 7 năm 2012, xây dựng phim tư liệu “Quận 12 - 15 năm thành lập, thành tựu và phát triển”, triển lãm một số hình ảnh về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quận, phát hành Đặc san kỷ niệm 15 năm thành lập, tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Quận 12 hiến kế xây dựng Quận 12 giàu đẹp”; tổ chức giải việt dã, bóng đá, quần vợt, bóng chuyền, đi bộ đồng hành với chủ đề “Về nguồn”; tổ chức biểu diễn ca nhạc “Nghĩa tình An Phú Đông” lần 2.

Công tác thẩm định thành tích để xét khen thưởng đột xuất, khen thưởng các chuyên đề, chương trình, kế hoạch hàng năm hoặc nhiều năm được thực hiện kịp thời, đảm bảo khen thưởng đúng đối tượng. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đã thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, chú trọng việc phát hiện và nhân rộng điền hình tiên tiến, phổ biến gương người tốt - việc tốt, xây dựng những mô hình hay, cách làm giỏi, suy tôn các cá nhân, tập thể điển hình. Trong năm 2011, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành 143 quyết định khen thưởng 925 tập thể và 2.891 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào Nông dân sản xuất giỏi, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, phong trào “Người kinh doanh mới”…, đã tạo niềm vui, sự phấn khởi đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho phong trào thi đua và luôn tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua của quận ngày càng phát triển.

Trong các năm qua, nhiều phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó đã có nhiều tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đã được Trung ương, Thành phố, quận ghi nhận và khen thưởng như biểu dương các tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong trong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tuyên dương gương người tốt việc tốt; tuyên dương cán bộ, hội viên xuất sắc trong phong trào thi đua phụ nữ làm kinh tế giỏi, phong trào “học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “tự rèn luyện” trong nữ tu, phong trào “người kinh doanh mới” của phụ nữ tiểu thương; khen thưởng, biểu dương nông dân đạt thành tích phong trào nông dân sản xuất giỏi (trong đó cấp Thành phố có 487 cá nhân); khen thưởng, biểu dương 229 tập thể, 623 cá nhân phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi; khen thưởng, biểu dương các đoàn viên, thanh niên tích cực trong công tác tình nguyện, chiến dịch “mùa hè xanh”.

Hưởng ứng tích cực năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị, các chi hội khu phố hưởng ứng mạnh mẻ phong trào “tuyến đường không có rác” của chi hội Cựu chiến binh, qua đó đã công nhận 114 tuyến đường không có rác; tổ chức tuyên dương các tập thể và cá nhân là điển hình dân vận khéo. Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua yêu nước cũng như các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo lĩnh vực, ngoài các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng ở cấp phường, quận, thành phố, còn có các tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu cao quý của Nhà nuớc như: có 07 Huân chương Lao động hạng 2 và 3, cụ thể: Chi Cục Thuế quận, Trung tâm dạy nghề quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Trung tâm giáo dục Thường xuyên, trường THCS Nguyễn An Ninh; cá nhân: ông Đặng Văn Cường - Bí thư Quận ủy 12; huân, huy chương kháng chiến các loại, bằng khen của Bộ và của Thủ tướng Chính phủ có 07 tập thể, 12 cá nhân, cùng nhiều cờ thi đua, Bằng khen của UBND Thành phố và Kỷ niệm chương của các ngành.

Với những thành quả về phong trào thi đua yêu nước của Quận 12 trong 15 năm qua đã góp phần quan trọng và làm phong phú, cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tòan diện và sâu rộng hơn nữa về ý thức và hành động “Tích cực học tập, nỗ lực làm theo” góp phần xây dựng Chi - Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài và ảnh: Hồng hạnh

 


Số lượt người xem: 2979    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày